Sam svoj majstor

Osam koraka za pravilno zaptivanje dilatacionih spojeva

Osnovna funkcija zaptivnih masa je zaptivanje građevinskih elemenata tako da mogu da izdrže zatezne, kompresivne i sile klizanja. Međutim, čak i najkvalitetnija zaptivna masa ne može ispuniti sve zahteve ako izvođač nije upućen kako pravilno zaptivati spoj.

Osam koraka za pravilno zaptivanje dilatacionih spojeva

Svaka zaptivna masa ima svoja specifična svojstva i ograničenja koja moraju biti poznata kako bi se izbegli kvarovi ili preopterećenje.

Kada odlučujemo koju zaptivnu masu ćemo koristiti, moramo da znamo da li se lepi za materijal koji želimo da zaptivamo, koji su zahtevi u pogledu elastičnosti, zatezne čvrstoće i temperaturne otpornosti te da li je prave boje ili se može prefarbati. Na kraju, naravno, cena je važna.

Ako se poštuje pravilo od 8 koraka, spoj će biti dobro zapečaćen i vodonepropusan. 

Prvo moramo da proverimo da li imamo sve materijale koji su nam potrebni da bismo dobro obavili posao:

Materijal TKK proizvod
Pogodna trajno elastična zaptivna masa TKK SEAL FLEXIBLE JOINTS WALL
Pištolj za nanošenje, ručni ili pneumatski TKK SEAL HANDHELD ili PNEUMATIC GUN
Samoljepljiva zaštitna traka
Prednamaz, ako je potrebno TKK SEAL SILICONE & HYBRID PRIMER
Traka za punjenje odgovarajućih dimenzija TKK SEAL BACKFILLING TAPE
Alat za zaglađivanje TKK SEAL SMOOTHING TOOL
Sredstvo za zaglađivanje TKK SEAL SMOOTHING AGENT
Nož za otvaranje kartuše
Sredstvo za čišćenje i papir za čišćenje TKK CLEAN PROTECT ACTIVE CLEANER
Zaštitne rukavice

Korak 1

Površina spoja mora biti tvrda, čista, bez prašine i masti. Neke zaptivne mase treba naneti na suvu površinu. Uklonite sve usitnjene ili slabo vezane komponente.

Korak 2

Umetnite traku za punjenje odgovarajućeg prečnika u spoj kako biste postigli optimalna elastična svojstva zaptivne mase. Traka za punjenje omogućava zaptivanje zaptivne mase samo sa strane spoja i pravilno dimenzionisanje spoja. Prečnik trake za punjenje mora biti jednak ili veći od spoja. Ubacuje se na odgovarajućoj dubini tupim predmetom kako bi se izbeglo prodiranje u ćelije. To rezultira pravilno dimenzionisanim spojem.

tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint2

Pravilno dimenzionisan spoj se pravi u sledećem odnosu:
širina spoja: dubina spoja = 2 : 1, maksimalno 1 : 1.

Minimalna širina spoja je 6 mm, maksimalna 20 mm.

tkk correct dimensioning of joints rs

Korak 3

Ako želite uredno izvedene spojeve, ivice spojeva zalepite samoljepljivom zaštitnom trakom. Za bolje prianjanje na porozne podloge, preporučujemo upotrebu prednamaza. Moraju se poštovati uputstva u tehničkom listu.

tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint3

Korak 4

Odsecite kertridž na vrhu navoja. Pazite da ne presečete previše navoja. Zavrnite vrh koji je odsečen dijagonalno na širinu spoja, na nešto manju širinu od širine spoja.
Umetnite kertridž u ručni ili pneumatski pištolj.

tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint4

Korak 5

Nanesite zaptivnu masu što ravnomernije. Prilikom prekida rada ili zamene kertridža, otpustite ručku na ručnom pištolju i povucite klip unazad.

tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint5

Korak 6

Navlažite zaptivnu masu i alat za zaglađivanje TKK SEAL SMOOTHING TOOL sredstvom za zaglađivanje TKK SEAL SMOOTHING AGENT. Ispravite i uklonite višak zaptivne mase pre nego što se formira kožica. Veoma je važno dobro pritisnuti zaptivnu masu na površinu koju je potrebno zaptivati. Zaglađivanjem poboljšavamo prijanjanje zaptivne mase na površinu za 50%.

tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint6
tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint7

Korak 7

Odmah uklonite zaštitnu traku pre nego što zaptivna masa počne da se stvrdnjava. Ako se masa udaljila od ivice spoja, i dalje se može zagladiti.

tkk eight steps on how to properly seal an expansion joint8

Korak 8

Sveže masa i alat se čiste sredstvom za čišćenje, dok se očvrsla masa može ukloniti samo mehanički.

Da bismo olakšali proračun potrošnje zaptivne mase prema širini i dubini spoja, pripremili smo tabelu u nastavku:

Širina spoja x dubina spoja (mm)
Dužni metri zaptiveni jednim kertridžom 300 ml (m)
Dužni metri zaptiveni jednim pakovanjem 600 ml (m)
6 x 6
7.7
15.4
8 x 8
4.3
8.6
10 x 10
2.8
5.6
15 x 10
1.8
3.6
20 x 10
1.4
2.8

Primer odgovarajućeg izbora TKK elastične zaptivne mase za dilatacione spojeve dimenzija od 6 mm do 20 mm:

Fasadni spojevi
Zaptivna masa TKK SEAL FLEXIBLE JOINTS WALL,
prednamaz TKK SEAL SILICONE & HYBRID PRIMER,
odgovarajuća dimenzija TKK SEAL BACKFILLING TAPE.

Opterećene podne fuge
Zaptivna masa TKK SEAL FLEXIBLE SEAL & BOND,
prednamaz TKK SEAL SILICONE & HYBRID PRIMER,
odgovarajuća dimenzija TKK SEAL BACKFILLING TAPE.

Terase, balkoni
Zaptivna masa TKK SEAL FLEXIBLE SEAL & BOND ili TKK SEAL ALL PURPOSE SILICONE EXTRA,
prednamaz TTKK SEAL SILICONE & HYBRID PRIMER,
odgovarajuće dimenzije TKK SEAL BACKFILLING TAPE.

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon

Objave

Sve objave
 

Zdravo!

Prijavite se

Zaboravili ste lozinku? Poništite lozinku ovde

Još uvek nemate nalog?

Otvori nalog Right pointing arrow